Dacob is uitzonderlijk gesloten:

Dacob is gesloten van 27 oktober tot 11 november

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

In 2012 doofde het decreet betreffende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking uit. Dacob kon niet tot het nieuwe erfgoeddecreet toetreden omdat de vereisten in het uitvoeringsbesluit zodanig opgesteld zijn dat alleen grotere instellingen voldoen.Het einde van de subsidies betekent echter niet het einde van Dacob vzw.

communisme magazine KPB Communisme: Vlaams tijdschrift der C P van België, 1e jaargang 1949

Met de beperkte middelen die Dacob nog overhoudt wordt een doorstart gemaakt waarbij een aantal zaken kunnen gegarandeerd worden voor de eerstvolgende jaren: toegankelijkheid van archieven en bibliotheek voor het publiek; in orde houden en aanvulling van de collecties; opbouw van digitale ontsluiting. Een deeltijds medewerker zal deze diensten concretiseren.

Daarnaast willen we als vereniging een visie ontwikkelen om rond het thema “studie van het communisme” naar het bredere publiek toe te stappen. Tot de eventuele mogelijkheden behoren hierbij: lezingen, tentoonstellingen, films, specifieke activiteiten rond bepaalde onderzoeken, etc.

brochures pensioenen

Diverse brochures over pensioenwetten

We hebben een financieel plan opgesteld dat onze werking moet verzekeren voor de komende zeven jaar. Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast enkele gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger wel genegen zijn - om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Fortis BE52 0013 2868 7509  - BIC GEBABEBB

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.