in memoriam: LOUIS VAN GEYT

 

Voorzitter van de 'Kommunistische Partij van België' (KPB-PCB)

Volksvertegenwoordiger voor Brussel-Halle-Vilvoorde

Stichtend lid van Dacob

Louis Van Geyt werd op 24 september 1927 te Antwerpen geboren in een liberale, vrijzinnige familie. Zijn vader was van 1926 tot 1936 magistraat in zijn geboortestad om daarna Nederlandstalig professor burgerlijk recht aan de ULB te worden. Louis Van Geyt startte zijn lagere school in Antwerpen in het Nederlands en zette die in Brussel verder in het Frans. Na de bevrijding belandde hij aan de ULB waar hij als perfect tweetalige begon te militeren bij de socialistische studenten, om later tot de KPB-PCB toe te treden. Van 1949 tot 1952 zetelde hij in het nationaal bureau van de Volksjeugd waar hij zich bezig hield met het organiseren van de progressieve studenten. Hij studeerde af als licentiaat in de economische en financiële wetenschappen, werkte korte tijd op de Nationale Bank, maar verkoos in 1951 bestendige van de KPB-PCB te worden. Hij werkte eerst op de documentatiedienst en werd nadien redacteur van het partijdagblad “Le Drapeau Rouge”.

In de nasleep van het 11de Congres van KPB-PCB van 1954 werd Louis Van Geyt, reeds lid van het centraal comité, adjunct in het organisatiecomité. In 1960 werd hij opgenomen in het politiek bureau. Hij werkte zich op tot de voornaamste leider van de Brusselse federatie. Daar voerde hij een felle strijd tegen de pro-Chinese afscheuring van de partij. Van 1965 tot 1970 was hij gemeenteraadslid van de stad Brussel en van 1971 tot 1981 volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In 1971 werd hij ook lid van het nationaal secretariaat en na de dood van Marc Drumaux verkoos men hem in december 1972 tot voorzitter van de KPB-PCB.

Louis Van Geyt knoopte hartelijke contacten aan met syndicalisten en socialistische kringen alsook met linkse christendemocraten en progressieven. In de internationale communistische beweging pleitte hij tijdens de jaren van debat over het eurocommunisme (1974 en daaropvolgende jaren) voor 'kritische solidariteit'. Daarmee bedoelde hij een kritische houding tegenover Moskou, maar met behoud van een duurzame strategische solidariteit met het Sovjetblok. Dit noopte hem tot onophoudelijke inspanningen om de eenheid te bewaren in de partij, die over deze kwestie grondig verdeeld was.

In de loop van de jaren 1980 zette Louis Van Geyt zich volop in voor de strijd tegen de plaatsing van de kernraketten, zowel in het Oosten als in het Westen, zoals hij altijd onderstreepte. Hij was zeer actief in organisaties voor vrede, internationale solidariteit en mensenrechten. Op Brussels vlak ageerde hij voor een democratisch geïnspireerd urbanisme en controle op de huurprijzen.

In 1989 werd de KPB-PCB gefederaliseerd om daarna volledig te splitsen op basis van de taalgemeenschappen. Maar Louis Van Geyt bleef voorzitter van de Unie van Communisten van België, die de beide partijen overkoepelde. Deze koepel werd in 1995 opgeheven. Om het historisch patrimonium te vrijwaren richtte hij de vzw Hispatk-Pathisc op. Hij was mede-oprichter van de twee archiefcentra, DACOB vzw en CarCob vzw, die het archief-, bibliotheek- en documentatiepatrimonium beheren en open stellen voor alle geïnteresseerden. Tot 2012 bleef hij voorzitter van Hispatk-Pathisc vzw en stond tot enkele dagen voor zijn overlijden op 14 april 2016 het bestuur bij met advies en goede raad. Hij schonk zijn lichaam aan de wetenschap.

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

communisme magazine KPB Communisme: Vlaams tijdschrift der C P van België, 1e jaargang 1949

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

brochures pensioenen

Diverse brochures over pensioenwetten

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Fortis BE52 0013 2868 7509  - BIC GEBABEBB

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.