Laatste nieuws bij Dacob

Dacob is volgende week gesloten

Van 10 juli tot en met 15 juli zijn we uitzonderlijk gesloten. Vanaf 19 juli kan u weer bij ons terecht.

Schenking Jan Everaert en Pierrette Cuelenaere (Gent) ontsloten

everaert - cuelenaere

Deze schenking is gevormd door Pierrette Cuelenaere en Jan Everaert. Pierrette werd geboren in Parijs op 14 dec. 1922. Op 11 januari 1942 werd zij aangehouden in Gent wegens politieke propaganda en sabotage. Vanuit Gent werd zij overgebracht naar Essen, Hamburg, Lübeck en ten slotte Bützow waar zij op 3 mei 1945 bevrijd werd. Zij overleed in Gent op 8 januari 2009.

Haar echtgenoot, Jan Everaert, werd geboren in Oostende op 26 maart 1920 en stierf op 22 augustus 1990. Jan was vanaf 1935 lid van de Rode Studenten, de latere Geünifieerde Socialistische Studenten en vanaf 1938 lid van de KP. Op 31 juli 1941 werd hij aangehouden door de bezetter. Na de gevangenis van de Nieuwe Wandeling in Gent kwam hij in het concentratiekamp Breendonk terecht en vandaar in Neuengamme (oktober 1941) waar hij het grootste gedeelte van de 1380 dagen gevangenschap doorbracht. Van Neuengamme ging het op het einde van de oorlog naar Lübeck waar hij overgebracht werd op het schip Cap Arcona waarvan hij de schipbreuk overleefde. Hij werd bevrijd op 3 mei 1945. In het proces der oorlogsmisdadigers te Hamburg werd hij als getuige opgeroepen.

Hun hele verdere leven zou anti-fascisme en vredespolitiek centraal staan. Beiden waren actief in tal van organisaties die deze doelstellingen nastreefden en de herinnering aan de oorlogsgruwel levendig hielden.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

communisme magazine KPB Communisme: Vlaams tijdschrift der C P van België, 1e jaargang 1949

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

brochures pensioenen

Diverse brochures over pensioenwetten

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.