Nieuws

 

De ontsluiting van het archief van de Politieke Controle Commissie

Het archief van de Politieke Controle Commissie (PCC/CCP) bevat behalve de biografische fiches van de KPB een uitgebreid deel dat nog niet ontsloten was.

Dit archief is zeer disparaat. De wijze waarop dit archief gevormd is, laat niet toe een oorspronkelijke orde te vinden, laat staan te herstellen of zelfs maar een logische structuur te geven. Dit laatste zou behalve zeer arbeidsintensief zo goed als zeker tot mislukken gedoemd zijn en de nog aanwezige sporen van samenhang vernietigen.

Maar de inhoud is ongelooflijk rijk. Om de geïnteresseerden een idee te geven van de rijkdom volgt hier de lijst van de titels van de dozen en van de omslagen die ze bevatten. Maar de recent gerealiseerde ontsluiting gaat veel dieper, is zelfs op stukniveau opgemaakt. Om het recht op privacy te garanderen wordt deze gedetailleerde lijst niet online geplaatst en kan men ze enkel in de leeszaal van Dacob consulteren.

Het totale archief omvat 11 strekkende meter.

Bekijk het overzicht van wat het archief van de PCC/CCP bevat hier.

 

Tentoonstelling: Topografie van de omwenteling

Vanaf 24 januari loopt in de Sint-Gorikshallen te Brussel de tentoonstelling 'Revolutionair Brussel: topografie van de omwenteling'.

De expositie toont enerzijds hoe Brussel van 1930 tot vandaag een schuiloord was van revolutionairen en geeft anderzijds een hededaagse blik op het magisch realisme.

Er worden onder meer unieke foto's en banners uit de collecties van Carcob/Dacob tentoongesteld.

 

Sous le signe de la Faucille et du Marteau

Nog tot en met 8 oktober loopt in het Écomusée de Viroin een tentoonstelling die in teken staat van de hamer en de sikkel.

Voor de tentoonstelling werden enkele unieke stukken uit de archieven van Dacob/Carcob ontleend. Onder andere een groot tapijt met een portret van Lenin omringd door symbolen die verwijzen naar de landbouw, ruimtevaart en revolutie.

Vindt hier meer informatie en details.

 

Bezoek de websites van de Erfgoedcel Brussel en de Depotwijzer

Erfgoedcel Brussel

Depotwijzer

 

Download 'Oktober 1917 en de Belgische Arbeidersbeweging'

Het boek 'Octobre 1917 et le mouvement ouvrier belge' van Claude Renard werd onlangs vertaald door Georges Spriet naar het Nederlands.

Het is verkrijgbaar bij DACOB voor 10 € + verzendingskosten. Gelieve een mailtje te sturen naar dacob@skynet.be

De integrale tekst kan hieronder gratis gedownload worden.

 

Prix de CArCob

In 2017 kunnen studenten en onderzoekers opnieuw deelnemen aan de Prix de Carcob. Voor alle informatie en reglement surf naar www.carcob.eu

 

Voorbije activiteiten

 

Tentoonstelling in de bib van Menen

In november 2017 werden enkele stukken uit de collectie van Dacob uitgeleend aan de stadsbibliotheek van Menen voor een kleine presentatie rond de Russische Revolutie van 1917

 

Themadag 100 jaar Russische Revolutie

Zondag 26 november vanaf 9u30 in De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel

Dit jaar vieren we de 100ste verjaardag van de Russische revolutie. Er zijn in 1917 twee omwentelingen geweest die een zeer ingrijpend en historisch effect gehad hebben op Rusland, maar ook op de hele wereld. In het bijzonder heeft de Oktoberrevolutie haar stempel gedrukt op de politieke en sociale geschiedenis van de 20ste eeuw.

Het Masereelfonds, samen met de partners Russisch Huis, DACOB, AMSAB, EPO, LSP, Critica, SAP, Ernest Mandelfonds en VONK hebben samen een programma uitgewerkt om stil te staan bij de Russische revolutie. De bedoeling is tweeledig. Enerzijds willen we stilstaan bij de sociale en culturele aspecten van de Russische samenleving en sovjet-cultuur, anderzijds willen we met een kritische en historische blik deze revolutie in de juiste context plaatsen en evalueren. De verschillende gastsprekers zullen ongetwijfeld de goede verwezenlijkingen (her)waarderen, maar ook het verdere verloop kritisch tegen het licht houden. Men zal zich de vraag stellen wat er misgegaan is en proberen te begrijpen waarom. Uiteindelijk stellen we ons de vraag met welke erfenis we vandaag zitten en wat we ermee kunnen doen.

Bekijk het volledige programma hier.

 

1917-2017: Espoirs, utopies et héritages de la Révolution russe

Van 2 tot en met 4 november 2017 wordt een internationaal colloquium over de Oktoberrevolutie in het Volkshuis te St-Gillis (Brussel) georganiseerd.

Het volledige programma kan u hier raadplegen.

 

Archieven van de Communistische Partij 1919 – 1939

Een klein archief (1m50) over de oprichting van de Communistische partij van België is ontsloten. Het archief bevat o.a. interessante briefwisseling tussen de stichters van de partij onderling en tussen de KPB en Moskou. Er zijn tevens diverse stukken te vinden over de SOI (Secours Ouvrier International / Internationale Arbeiders Hulp), verschillende vakbondsbewegingen en de werking binnen de federaties.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Archief Frans Van Den Branden ontsloten

Frans Van Den Branden werd lid van de Belgische Transportarbeidersbond op 25 mei 1930 en lid van de KP in 1944. Hij was zeer actief in de haven en richtte er bv. de afdeling dokwerkers op. Hij was de eerste havenarbeider in de Belgische geschiedenis die verkozen werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1949-1950). In de jaren 1950 was hij ook politiek secretaris van de federatie Antwerpen en gedurende vele jaren was hij lid van de centrale leidinggevende organen van de partij.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Schenking Jan Everaert en Pierrette Cuelenaere (Gent) ontsloten

everaert - cuelenaere

Deze schenking is gevormd door Pierrette Cuelenaere en Jan Everaert. Pierrette werd geboren in Parijs op 14 dec. 1922. Op 11 januari 1942 werd zij aangehouden in Gent wegens politieke propaganda en sabotage. Vanuit Gent werd zij overgebracht naar Essen, Hamburg, Lübeck en ten slotte Bützow waar zij op 3 mei 1945 bevrijd werd. Zij overleed in Gent op 8 januari 2009.

Haar echtgenoot, Jan Everaert, werd geboren in Oostende op 26 maart 1920 en stierf op 22 augustus 1990. Jan was vanaf 1935 lid van de Rode Studenten, de latere Geünifieerde Socialistische Studenten en vanaf 1938 lid van de KP. Op 31 juli 1941 werd hij aangehouden door de bezetter. Na de gevangenis van de Nieuwe Wandeling in Gent kwam hij in het concentratiekamp Breendonk terecht en vandaar in Neuengamme (oktober 1941) waar hij het grootste gedeelte van de 1380 dagen gevangenschap doorbracht. Van Neuengamme ging het op het einde van de oorlog naar Lübeck waar hij overgebracht werd op het schip Cap Arcona waarvan hij de schipbreuk overleefde. Hij werd bevrijd op 3 mei 1945. In het proces der oorlogsmisdadigers te Hamburg werd hij als getuige opgeroepen.

Hun hele verdere leven zou anti-fascisme en vredespolitiek centraal staan. Beiden waren actief in tal van organisaties die deze doelstellingen nastreefden en de herinnering aan de oorlogsgruwel levendig hielden.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Raadpleeg de online catalogus

Pallas laat toe het reeds ontsloten archief en de bibliotheek te doorzoeken. De catalogus wordt steeds verder aangevuld en geactualiseerd.