Laatste nieuws

Dacob gesloten

Van 11 maart tot en met 15 maart is Dacob gesloten. We zijn opnieuw open vanaf dinsdag 19 maart 2019.

Archief Van de Federatie Zuid – West – Vlaanderen en de Afdeling Kortrijk

Het archief van de federatie Zuid-West-Vlaanderen en de afdeling Kortrijk werd begin 2018 geschonken aan Dacob vzw. De stukken bevonden zich in het oude partijlokaal 'Café 1917' te Kortrijk. Het archief geeft een mooi overzicht van de werking van een kleine federatie waarin de afdeling Kortrijk een centrale rol speelde. De lokale werking en de voorbereidingen voor acties en verkiezingen komen mooi aan bod. Daarnaast geven diverse stukken en dossiers een inzicht in de financiële werking van de federatie en de lokale afdeling.

Lees meer

“Van “internationale” tot “incident”. Duizend-en-één titels over een onvoltooide revolutie.

Zo noemt Hugo Verstrepen zijn bibliografie over de geschiedenis van de Kommunistische Partij van België. Bij het voorbereiden van een artikel over de Mechelse KPB-afdeling en -federatie stelde hij vast dat een algemeen literatuuroverzicht over de KPB ontbrak. De bestaande overzichten zijn immers vaak beperkt of spitsen zich toe op specifieke thema's.

Lees meer

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Arbeiders stemt voor de kommunistische partij, mei 1929, 110 cm x 80 cm

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

Kommunistische Partij van België 1 Mei, 1979, 78cm x 55cm

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.