Laatste nieuws

 

In Lava 2017/3 licht Georges Spriet het boek "Octobre 1917 et le mouvement ouvrier belge" van Claude Renard toe.

Hij duidt op de historische context waarbinnen de revolutionaire socialisten zich definitief onderscheidden van de klassieke sociaaldemocraten. De revolutionaire socialisten bleven zich verzetten tegen de alliantie van hun leiders met de nationale burgerij in de verschillende oorlogvoerende landen...De kiemen van een Kommunistische Partij van België werden gelegd.

Lees het volledige artikel hier.

Bestel de vertaling "Oktober 1917 en de Belgische arbeidersbeweging" voor 10 € excl portkosten door te mailen naar dacob@skynet.be of download een gratis exemplaar hier.

Ook in Brood & Rozen, 2017/4, p. 73-74 verscheen een boekbespreking van "Oktober 1917 en de Belgische arbeidersbeweging".

In hetzelfde nummer van Brood & Rozen schrijft Vincent Scheltiens (UAntwerpen) over radicaal-links en o.a. het onstaan van de Communistische Partij in België. Het bijhorende fotomateriaal komt onder andere uit de collectie van Dacob.

Meer informatie hier

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Arbeiders stemt voor de kommunistische partij, mei 1929, 110 cm x 80 cm

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

Kommunistische Partij van België 1 Mei, 1979, 78cm x 55cm

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.